System wynagradzania nauczycieli

System wynagradzania nauczycieli

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za ...

Cena: od 39,03 zł, Obserwować cenę

Producent: Wolters Kluwer

EAN: 9788326447617, ISBN: 8326447617

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę podczas matur, wynagrodzeniami za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym oraz potrącaniem z wynagrodzenia.

Specyficzny charakter przepisów prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli prowadzi w praktyce do wielu wątpliwości interpretacyjnych i trudności w ich regulacji. Opracowanie wyjaśnia te kwestie na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego. Wskazane zostały także podstawy prawne wynagrodzeń nauczycieli.

Adresaci:

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Spis tresci: Wykaz skrótów 13Wstęp 191. Artykuł 30 Karty Nauczyciela 211.1. Pojęcie wynagrodzenia nauczycielskiego 211.2. Pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli 211.2.1. Kwota bazowa a średnie wynagrodzenie nauczycieli 221.2.2. Składniki średniego wynagrodzenia 231.2.3. Źródło finansowania średnich wynagrodzeń 242. Kształtowanie wynagrodzeń 282.1. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie centralnym 292.1.1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w szkołach samorządowyc...

System wynagradzania nauczycieliSystem wynagradzania nauczycieli

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Obserwowanie ceny

Poinformujemy wam o dowolnym spadku ceny lub do momentu, gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. Wiadomości mogą być odwołane w każdym czasie za pośrednictwem linku, który jest częścią każdej informacji e-mailem.

Strzeżony towar:

System wynagradzania nauczycieli

Aktualna cena:

39,03 zł

  • Informuj każde obniżkę cen
  • Codzienna informacja o cenie
  • Powiadom kiedy cena spadnie poniżej