System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego

System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego. W opracowaniu poruszono m.in. takie zagadnienia jak: kryteria uznania danego rozwiązania prawnego za środek dyscyplinujący, ...

Cena: od 87,42 zł, Obserwować cenę

Producent: Wolters Kluwer

EAN: 9788326476556, ISBN: 8326476556

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki systemu środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego.

W opracowaniu poruszono m.in. takie zagadnienia jak: kryteria uznania danego rozwiązania prawnego za środek dyscyplinujący, zakres uprawnień procesowych przysługujących osobom dyscyplinowanym, proporcjonalność środka do realizowanych celów, spójność systemu środków dyscyplinujących. Odrębne rozważania poświęcono wątkom konstytucyjnym, aspektom proceduralnym i wykonawczym. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim odwołaniem się do dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych .

Adresaci:

Publikacja adresowana jest nie tylko do praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, ale również do wszystkich uczestników postępowania karnego, wobec których możliwe jest zastosowanie środka dyscyplinującego, w tym m.in. świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów. Może ona zainteresować także teoretyków procesu karnego, doktorantów oraz aplikantów sądowych, prokuratorskichi adwokackich.

Spis tresci: Wykaz skrótów 11Wstęp 17Rozdział I Charakter prawny środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego 251. Pojęcie środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego 252. Środki dyscyplinujące w systemie procesowych środków przymusu 273. Funkcje środków dyscyplinujących 314. Środki dyscyplinujące a naczelne zasady postępowania karnego 375. Rodzaje i klasyfikacja środków dyscyplinujących 45Rozdział II Środki dyscyplinujące w systemie prawa 511. Postępowanie cywiln...

System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnegoSystem środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Obserwowanie ceny

Poinformujemy wam o dowolnym spadku ceny lub do momentu, gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. Wiadomości mogą być odwołane w każdym czasie za pośrednictwem linku, który jest częścią każdej informacji e-mailem.

Strzeżony towar:

System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego

Aktualna cena:

87,42 zł

  • Informuj każde obniżkę cen
  • Codzienna informacja o cenie
  • Powiadom kiedy cena spadnie poniżej