System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania przed sądem pierwszej instancji. Na niniejszy tom składają się opracowania czterech Autorów, wybitnych znawców prawa procesowego cywilnego: problematykę dowodów i postępowania dowodowego w ...

Cena: od 290,65 zł, Obserwować cenę

Producent: Wolters Kluwer

EAN: 9788380923164, ISBN: 8380923164

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania przed sądem pierwszej instancji. Na niniejszy tom składają się opracowania czterech Autorów, wybitnych znawców prawa procesowego cywilnego: problematykę dowodów i postępowania dowodowego w procesie cywilnym całościowo i wnikliwie omówił K. Knoppek, obszerne i wieloaspektowe zagadnienie czynności decyzyjnych (zasady określające treść rozstrzygnięcia, zasady orzekania, wyroki, postanowienia i zarządzenia oraz uchwały, a także uzasadnianie orzeczeń) zostało opracowane przez A. Górę-Błaszczykowską, kwestia nakazów zapłaty została opisana przez B. Karolczyka, część poświęcona rektyfikacji wyroków w procesie cywilnym jest dziełem K. Lubińskiego. Wydanie uwzględnia nowele procesowe, które zostały uchwalone w ostatnim okresie. Pogłębioną teoretyczną analizę i syntezę poszczególnych konstrukcji procesowych związanych z tytułową problematyką wzbogacono judykatami dotyczącymi konkretnych kwestii interpretacyjnych.

Spis tresci: Wykaz skrótów 13Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym 17DZIAŁ I DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWEROZDZIAŁ 1. Zagadnienia ogólne 36 1. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego 36 2. Zasada swobodnej oceny dowodów 52 3. Zasada kontradyktoryjności a wykrywanie prawdy i problem dopuszczania dowodów z urzędu 76 4. Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem 108 5. Zagadnienia ogólne postępowania dowodowego 134ROZDZIAŁ 2. Dowód z dokumentu ...

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancjiSystem Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancjiSystem Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Obserwowanie ceny

Poinformujemy wam o dowolnym spadku ceny lub do momentu, gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. Wiadomości mogą być odwołane w każdym czasie za pośrednictwem linku, który jest częścią każdej informacji e-mailem.

Strzeżony towar:

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji

Aktualna cena:

290,65 zł

  • Informuj każde obniżkę cen
  • Codzienna informacja o cenie
  • Powiadom kiedy cena spadnie poniżej