System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują ...

Cena: od 247,42 zł, Obserwować cenę

Producent: Wolters Kluwer

EAN: 9788380923447, ISBN: 8380923447

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują zarówno sądowe, jak i pozasądowe mechanizmy rozstrzygania sporów.

W opracowaniu przedstawiono wszystkie istotne kwestie odnoszące się do procesowego prawa pracy, w tym m.in:

definicje podstawowych pojęć używanych w procesowym prawie pracy,

modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy,

status pozasądowych organów ochrony prawnej,

procedury ireniczne w indywidualnych sporach pracy,

status i kompetencje sądownictwa pracy,

kompetencje sądów administracyjnych w sprawach zatrudnienia,

procedura rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy,

przedawnienie roszczeń,

wykonalność orzeczeń sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Spis tresci: SŁOWO WSTĘPNE 19ROZDZIAŁ 1 Pojęcie, miejsce i przedmiot procesowego prawa pracy 21 1.1. Pojęcie i miejsce procesowego prawa pracy w systemie prawa 21 1.2. Przedmiot procesowego prawa pracy 26ROZDZIAŁ 2 Funkcje procesowego prawa pracy 34 2.1. Problem wyróżniania funkcji prawa pracy 34 2.2. Typologia funkcji procesowego prawa pracy 41 2.3. Funkcja ireniczna procesowego prawa pracy 43 2.4. Funkcja ochronna procesowego prawa pracy 45 2.5. Funkcja wychowawcza i rozdzielcza ...

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracySystem prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Obserwowanie ceny

Poinformujemy wam o dowolnym spadku ceny lub do momentu, gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. Wiadomości mogą być odwołane w każdym czasie za pośrednictwem linku, który jest częścią każdej informacji e-mailem.

Strzeżony towar:

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

Aktualna cena:

247,42 zł

  • Informuj każde obniżkę cen
  • Codzienna informacja o cenie
  • Powiadom kiedy cena spadnie poniżej