System prawa pracy Tom 2 Indywidualne prawo pracy Część ogólna - Baran Krzysztof W.

System prawa pracy Tom 2 Indywidualne prawo pracy Część ogólna - Baran Krzysztof W.

Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i ...

Cena: od 257,90 zł, Obserwować cenę

Producent: Wolters Kluwer

EAN: 9788381073783, ISBN: 8381073783

Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się również przedstawić wiele definicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:

- indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,

- nawiązanie umownego stosunku pracy,

- indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,

- charakter prawny stosunku pracy,

- podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,

- swoboda umów w stosunkach pracy,

- umowa przedwstępna prawa pracy,

- umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,

- przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,

- przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,

- ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy),

- szczególna ochrona umownego stosunku pracy,

- roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,

- zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).

Tom II Systemu prawa pracy to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach zamieszczonych w tej pracy.

System prawa pracy Tom 2 Indywidualne prawo pracy Część ogólna - Baran Krzysztof W.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Obserwowanie ceny

Poinformujemy wam o dowolnym spadku ceny lub do momentu, gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. Wiadomości mogą być odwołane w każdym czasie za pośrednictwem linku, który jest częścią każdej informacji e-mailem.

Strzeżony towar:

System prawa pracy Tom 2 Indywidualne prawo pracy Część ogólna - Baran Krzysztof W.

Aktualna cena:

257,90 zł

  • Informuj każde obniżkę cen
  • Codzienna informacja o cenie
  • Powiadom kiedy cena spadnie poniżej